Jesteś tutaj

Bibliografia

Bibliografia XIX Olimpiady Znajomości Afryki

 

I etap

  1. Davidson B., Stara Afryka na nowo odkryta. Przeł. E. Werfel, Warszawa 1963.
  2. Hastings A., Kościół i misje w Afryce, Warszawa 1971.
  3. Komorowski Z., Kultury Czarnej Afryki, Wrocław 1994.
  4. Mbiti J. S., Afrykańskie religie i filozofia, Warszawa 1980.

 

II etap (oraz lektura z I etapu)

  1. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Ecclesia in Africa” (14.09.1995).
  2. Piłaszewicz S., Religie Afryki, Warszawa 2000.
  3. Plit F., Środowisko geograficzne Afryki, [w:] Historia Afryki do początku XIX wieku, (red.) Tymowski M., Wrocław-Warszawa-Kraków 1996, s. 2-37.
  4. Różański J., Misje a promocja ludzka według dokumentów soborowych i posoborowych oraz praktyki misyjnej Kościoła, Warszawa 2001.

 

III etap (oraz lektura z I i II etapu)

Temat specjalny XIX edycji: podamy wkrótce.