Aktualności

Olimpiada Znajomości Afryki to zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim:
I stopień – etap szkolny, II stopień – etap okręgowy, III stopień – etap centralny.

 

Harmonogram Olimpiady w roku szkolnym 2016/2017

etap szkolny - 05.12.2016

etap okręgowy - 27.02.2017

etap centralny - 19.04.2017