Strona w trakcie przebudowy

Olimpiada Znajomości Afryki to zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim:
I stopień – etap szkolny, II stopień – etap okręgowy, III stopień – etap centralny.

Harmonogram Olimpiady

I etap

XV edycja – 05.12.2016

XVI edycja – 04.12.2017

XVII edycja – 03.12.2018

Terminy kolejnych etapów są w trakcie ustaleń z MEN.

Zgłoszenia do udziału w XV edycji Olimpiady będziemy przyjmować od 1 września 2016 r.