Aktualności

Drodzy uczestnicy XVI edycji Olimpiady Znajomości Afryki

Rozpoczynamy zapisy do kolejnej edycji Olimpiady Znajomości Afryki.

Zgłoszenia będziemy przyjmować do 24 listopada 2017 r.

Komitet Główny Olimpiady wzorem ubiegłych lat podtrzymuje zmiany w regulaminie Olimpiady. Najważniejsze z nich to:

  1. Szkoła, która zgłosi uczniów do udziału w Olimpiadzie powinna liczyć się z tym, że testy na I etap będzie musiała wydrukować we własnym zakresie. Tylko w uzasadnionych przypadkach KG Olimpiady może partycypować w kosztach wydruku.  
  2. Finał Olimpiady będzie jednodniowy.

Olimpiada będzie przebiegać trójetapowo:

  • etap szkolny – 4 grudnia 2017 r.
  • etap okręgowy – 5 marca 2018 r.
  • finał – 11 kwietnia 2018 r.

 (Formularz zgłoszeniowy)