Aktualności

Ważne informacje dla uczestników etapu okręgowego XVI OZA

1. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu okręgowego Olimpiady, którzy dotychczas nie dostarczyli oświadczenia dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Komitet Główny dla celów postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu zawodów, a także na publikowanie wyników olimpiady, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) proszę o ich niezwłoczne dostarczenie. Ww. oświadczenie podpisuje osobiście uczeń pełnoletni lub też prawny opiekun ucznia niepełnoletniego. Wzór oświadczenia można pobrać z zakładki formularze. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i podpisać. Złożenie oświadczenia jest OBOWIĄZKOWE.

Lista zakwalifikowanych uczniów do II etapu OZA (pobierz)

2. Drugi etap OZA odbędzie się 5 marca (poniedziałek) 2017 r. o godz. 11.00. Dane adresowe miejsc II etapu OZA...(pobierz)