Aktualności

Drodzy uczestnicy XVI edycji Olimpiady Znajomości Afryki

Rozpoczynamy zapisy do kolejnej edycji Olimpiady Znajomości Afryki.

Zgłoszenia będziemy przyjmować do 8 grudnia 2017 r.

Komitet Główny Olimpiady wzorem ubiegłych lat podtrzymuje zmiany w regulaminie Olimpiady. Najważniejsze z nich to:

  1. Szkoła, która zgłosi uczniów do udziału w Olimpiadzie powinna liczyć się z tym, że testy na I etap będzie musiała wydrukować we własnym zakresie. Tylko w uzasadnionych przypadkach KG Olimpiady może partycypować w kosztach wydruku.  
  2. Finał Olimpiady będzie jednodniowy.

Olimpiada będzie przebiegać trójetapowo:

  • etap szkolny – 18 grudnia 2017 r.
  • etap okręgowy – 5 marca 2018 r.
  • finał – 11 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenie online